[A]..:: Donatur Bulan : Januari 2021 Print
Sunday, 12 January 2020 00:00

Daftar Donatur,penerimaan Dana YBS Corps Akademi Ilmu Pelayaran Bulan Januari 2021 :

No

NAMA ANGK Tanggal Rincian / Ket


Jml . Sumbangan


1 Bpk. Ibu Tanpa Keterangan

01 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Ibu Tanpa Keterangan Rp.    500.000,-
2 Bpk. Syaiful Bahrul
01 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Syaiful Bahrul Rp.    750.000,-
3 Bpk. Ibu Tanpa Keterangan
03 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Ibu Tanpa Keterangan Rp.  1.000.000,-
4 Bpk. Everson Makasihi
03 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Everson Makasihi Rp.    340.000,-
5 Bpk. Noto Wijaya 42 03 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Noto Wijaya Rp.    200.000,-
6 Bpk. Budi Utomo
06 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Budi Utomo Rp.    200.025,-
7 Bpk. Bowie Koesmartono 39 04 JAN 2021 Transfer BCA - Bpk. Bowie Koesmartono Rp.    150.000,-
8 Bpk. Mpu Wiradanta
04 JAN 2021 Transfer BCA - Bpk. Mpu Wiradanta Rp.    150.000,-
9 Bpk. Yan Romes 33 04 JAN 2021 Transfer BCA - Bpk. Yan Romes Rp.    200.033,-
10 Bpk. Tumpak Tumanggor
04 JAN 2021 Transfer BCA - Bpk. Tumpak Tumanggor Rp.    340.000,-
11 Bpk. Reinhard Wuisan
04 JAN 2021 Transfer BCA - Bpk. Reinhard Wuisan Rp.    300.000,-
12 Bpk. Asmadi Rasyid
08 JAN 2021 Transfer BCA - Bpk. Asmadi Rasyid Rp.    200.000,-
13 Bpk. Suyoto PT SMI 32 08 JAN 2021 Transfer BCA - Bpk. Suyoto Rp.  5.000.000,-
14 Bpk. Ibu Tanpa Keterangan 37 10 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Ibu Tanpa Keterangan Rp.    100.037,-
15 Bpk. Taufik Hidayatullah 35 11 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Taufik Hidayatullah Rp.  1.000.035,-
16 Bpk. Ibu Tanpa Keterangan
12 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Ibu Tanpa Keterangan Rp.    400.000,-
17 Bpk Ambrose Deppa R
21 JAN 2021 Transfer BCA - Bpk Ambrose Deppa R Rp.    300.000,-
18 Bpk JHA 31 25 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk JHA Rp.    500.031,-
19 Bpk. I Made Aditya Wibawa 37 26 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. I Made Aditya Wibawa Rp.    200.037,-
20 Bpk. Ibu Nur Asiah
27 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Ibu Nur Asiah Rp.    500.000,-
21 Bpk. Ade Gunawan 42 28 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Ade Gunawan Rp.    100.000,-
22 Bpk. Syahdan Tanjung
28 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Syahdan Tanjung Rp.    150.000,-
23 Bpk. Abraham Manuputty 26 28 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Abraham Manuputty Rp.    500.000,-
24 Bpk. Abdul Kadir
28 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Abdul Kadir Rp.    200.000,-
25 Bpk. Muhammad Munip 39 29 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Muhammad Munip Rp.    150.000,-
26 Bpk. Zamzami 39 29 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Zamzami Rp.    250.000,-
27 Bpk. Ambrosse Deppa R
27 JAN 2021 Transfer BCA - Bpk. Ambrosse Deppa R Rp.    250.000,
28 Bpk.. Suyoto - PT SMI 32 27 JAN 2021 Transfer BCA - Bpk Suyoto PT. SMI Rp.  5.000.000,-
29 Bpk. Darwanto Simatupang 39 27 JAN 2021 Transfer BCA - Bpk. Darwanto Simatupang Rp.15.000.039,-
30 Bpk. Agung Prasetyo
28 JAN 2021 Transfer BCA - Bpk. Agung Prasetyo Rp.    136.000,-
31 Bpk. Mohammad Yahya 48 28 JAN 2021 Transfer BCA - Bpk. Mohammad Yahya Rp.    900.048,-
32 Bpk. Agus Hartoyo 19 29 JAN 2021 Transfer BCA - Bpk. Agus Hartoyo Rp.    519.000,-
33 Bpk. Tambos 36 29 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Tambos Rp.    150.036,-
34 Bpk. Harry Suroso 29 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Harry Suroso Rp.  1.000.000,-
35 Bpk. Ibu Tanpa Keterangan
30 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Ibu Tanpa Keterangan Rp.    500.000,-
36 Bpk. Tri Joko Waluyo 30 31 JAN 2021 Transfer Mandiri - Bpk. Tri Joko Waluyo Rp.    500.000,-
37 CAAIP BONTANG SANGGATA 29 JAN 2021 Transfer BCA - CAAIP BONTANG SANGGATA Rp.  2.000.000,-


Total dana yang di terima

Rp.39.635.321,-